Box Canyon, Mecca Hills: April 3, 2011 - camissonia
4/3/11 Strigose Lotus (Lotus strigosus). Meccacopia trailhead.

4/3/11 Strigose Lotus (Lotus strigosus). Meccacopia trailhead.